Helppoutta satunnaiseen työvoiman tarpeeseen

Kirkkonummen Työosuuskunta KTO                                                                                                                                    1.3.2017/js

 

 

Helppoutta satunnaiseen työvoiman tarpeeseen

Varsinkin omakotiasumisessa usein eteen tilanteita, joissa apumies tai kaksi olisi tarpeen. Ongelmana on löytää vapaita tekijöitä juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Kynnykseksi voi nousta myös henkilön palkkaamiseen väistämättä liittyvä byrokratia: ennakonpidätykset, työnantajamaksut, vakuutukset y.m.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi on helmikuussa perustettu Kirkkonummen Työosuuskunta KTO. Se välittää työvoimaa tarvitseville vapaita, työhaluisia työntekijöitä.

Toiminnan ytimenä on byrokratian helppous sekä työn teettäjälle että työn tekijälle. KTO hoitaa kummankin osapuolen lakisääteiset velvoitteet. Osapuolet sopivat työstä maksettavan korvauksen, joka sisältää sekä toimeksiantajan että työn tekijän lakisääteiset maksut. Työn tultua suoritetuksi KTO laskuttaa asiakkaalta sovitun summan, johon sisältyvät työantajavelvoitteet. Asiakkaan maksettua laskun KTO tilittää kaikki lakisääteiset työantajasuoritukset asiaankuuluville tahoille. Työn tekijälle maksetaan ennakonpidätyksen ja muitten työntekijän velvoitteiden jälkeen käteen jäävä osa hänen työpalkkiostaan. Ennakonpidätys ja muut erät tilitetään edelleen. Palvelustaan KTO ottaa pienen palvelumaksun, joka sisältyy asiakkaan kokonaisveloitukseen.

KTO:n palvelut on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille, oleskeluluvan saaneille ja sitä hakeneille henkilöille, mutta osuuskunnan jäsenyyttä voivat hakea myös kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Tyypillisiä sopivia työtehtäviä ovat esim. klapien teko, metsätyöt, vesakonraivaus, ruohonleikkuu, ulkomaalaukset, muuttoapu, sadonkorjuuapu. Työkorvaukset ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Myös yritykset ja yhteisöt voivat hyötyä KTO:n palveluista silloin, kun tarvitaan työvoimaa lyhytaikaiseen hankeluontoiseen tehtävään.

Osallistumme Job Day:hin 16.3.2017 klo 13-17, Kirkkonummen kunnantalolla. Tule kuulemaan lisää!

Lisätietoja: Jorma Sinkkonen, p. 0400 488 200, sinkkonen.jorma@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.