Palkka/Payment

English

Palkan maksamisen peruste, esimerkki.
Huom! Tällä hetkellä yleisin myyntihinta on ollut 15€/h josta jää 8-9€/h käteen.

24.80e (asiakkaan hinta, kotitalousvähennyskelpoinen)
-04.80e (alv)
20.00e (arvonlisäveroton hinta)

-työnantajan kulut
-00.12e (työttömyysvakuutus 0.80%)
-02.92e (eläkemaksu 18.95% – ensimmäisenä vuonna)
-00.17e (sosiaaliturva 1.08%)
-01.00e (osuuskunnan hallintokulut 5%)
-00.00e (tapaturmavakuutus, lasketaan erikseen tarvittaessa)
——–
-04.59e

Bruttopalkka
15.75e (josta ~10% lomaraha)

-työntekijän sivukulut
-00.95e (eläkemaksu 6.15%)
-00.25e (työttömyysvakuutus 1.6%)
-03.08e (ennankonpidätys 20% ?)
———
-04.28e

Nettopalkka käteen:
11.40e

 

Huomioitavaa:

  • Ennankonpidätys on esimerkinmukainen (melko lähellä useimpien työntekijöiden oikeata ennakonpidätysprosenttia).
  • Tapaturmavakuutus riippuu useasta asiasta ja lasketaan tarvittaessa, kyseessä on kuitenkin erittäin pienistä summista.


Example of an invoice and the net salary (in hand).
Please note, recently the most common hourly wage used has been 15€ which gives you 8-9€/h in hand.

24.80e (invoiced, “kotitalousvähennys” uses this figure)
-04.80e (VAT)
20.00e (invoice without VAT)

-employer costs
-00.12e (unemployment insurance 3.3%)
-02.92e (pension insurance 18.95%)
-00.17e (social security charge 1.08%)
-01.00e (KTO service fee 5%)
-00.00e (accident insurance, if needed, ~1%)
——–
-04.59e

Gross salary
15.75e (of which~10% is holiday pay)

-employee costs
-00.95e (pension insurance 6.15%)
-00.25e (unemployment insurance 1.6%)
-03.08e (tax 20% ?)
———
-04.28e

Net salary (in hand):
11.40e

Please note:

  • The tax deduction is 20% which should be roughly what most of our employees will have.
  • Accident insurance is used if needed but the net effect is minimal.

Google Docs spreadsheet where you can input the net salary or invoice to calculate things yourself:

Calculation spreadsheet