Home

English

Kirkkonummen työosuuskunta on n.k. työosuuskunta, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa erityisesti lyhytkestoisten työtehtävien byrokratian hoitamista sekä työn teettäjälle että työn suorittajalle.

Työn teettäjä ja työn suorittaja sopivat keskenään työstä osuuskunnalle maksettavan korvauksen. Työsuorituksen tultua loppuun saatetuksi työn teettäjä saa osuuskunnalta laskun tehdystä työstä. Osuuskunnan laskuun sisältyvät kaikki työnantajan lakisääteiset velvoitteet (alv, vakuutukset, sotu-maksun) eikä hänellä ole laskun maksamisen lisäksi muita velvoitteita.

Maksun saatuaan osuuskunta tilittää työn suorittajalle työstä maksetun summan vähennettynä kaikilla lakisääteisillä erillä (alv, vakuutukset, sotu-maksut, ennakonpidätys). Nämä vähennyserät osuuskunta tilittää työntekijän puolesta asianomaisille tahoille.

Osuuskunnan palvelut on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille, oleskeluluvan saaneille tai sitä hakeneille henkilöille.Kirkkonummen työosuuskunta is a Co-operative organised and set up under the guidance of Kirkkonummi municipality. The objective is to act as a linkup service between local employers or residents and potential employees in the Kirkkonummi jurisdiction. The Cooperative will simplify the procurement and management of short and longer term jobs while minimising bureaucracy and providing effective and efficent working relations for the employee and employer alike
A fee or charge agreed between a Cooperative representative and a potential worker will be given to the Cooperative on completion of a given job of work. This fee will help finance the day to day costs and expenses of the Cooperative.

The Cooperative upon receipt of payment will ensure that all statutory financial obligations are directed to the appropriate government department while simulataneously ensuring the employee receives his/her wages.

The Cooperative will encourage various target groups to participate in this enterprize particularly immigrants and those legally entitled to work in Finland.

Facebook